Xu hướng tìm việc làm tại thị trường nước ngoài của người lao động Việt Nam do ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là một thành tựu công nghệ mới và nó có thể giúp chúng ta tiết kiệm được sức lao động thông qua công nghệ, máy móc. Tuy nhiên đối với Việt Nam, đất nước có nguồn lao động dồi dào (53.4 triệu dân số đang trong độ tuổi lao động) và tỉ lệ người thất nghiệp đang tăng lên cuộc thì Cách mạng công nghiệp 4.0, nơi “người máy, máy móc sẽ thay thế con người” sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người lao động. Người lao động Việt Nam đặc biệt là người lao động phổ thông không có chuyên môn cao sẽ gặp khó khăn hơn khi tìm việc, nhiều người lao động với tay nghề thấp có khả năng mất việc khi “máy móc dần dần làm thay các công việc của họ”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *