Lao động Việt Nam trước cánh cửa thị trường xuất khẩu lao động đang mở rộng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam, dân số trung bình của Việt Nam năm 2016 là 92,70 triệu người, tăng 987,8 nghìn người, tương đương tăng 1,08% so với năm 2015. Về lực lượng lao động, lao động trong độ tuổi lao động của Việt Nam năm 2016 ước tính là 47,7 triệu người, tăng 275,9 nghìn người so với năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *