ĐỨC THÔNG QUA LUẬT QUỐC TỊCH MỚI: MỘT BƯỚC NGOẶT ĐỘT PHÁ TRONG CHÍNH SÁCH NHẬP CƯ

Luật Quốc tịch Đức mới, thông qua ngày 19/01/2024, là một bước tiến quan trọng trong chính sách nhập cư, nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động. Luật này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nhập cư, đặc biệt là người Việt định cư ở Đức. Điểm nổi bật bao gồm:
1. Cho phép nhập quốc tịch Đức sau 5 năm cư trú, và chỉ 3 năm với những người hội nhập tốt và thành thạo tiếng Đức.
2. Được giữ song tịch, không cần từ bỏ quốc tịch Việt Nam.
3. Đặc cách cho lao động từ thời Cộng hòa dân chủ Đức (DDR) và vợ/chồng họ, không yêu cầu chứng chỉ tiếng Đức và chứng minh tài chính khi xin quốc tịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *