Bốn lý do xí nghiệp, nghiệp đoàn Nhật Bản nên chọn thực tập sinh Việt Nam

Nguồn lao động là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong sự phát triển đi lên của một quốc gia, được coi là đòn bẩy trọng yếu thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, để nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh, Việt Nam ngày càng chú trọng vào công cuộc phát triển nguồn nhân lực quốc gia, trở thành một trong những thị trường lao động mới đầy tiềm năng trong khu vực châu Á. Vì vậy, thị trường lao động Việt Nam đang dần được các doanh nghiệp nước ngoài chú ý đến, đặc biệt là các xí nghiệp đến từ Nhật Bản với các chương trình tuyển thực tập sinh kỹ năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *